ژانویه 26, 2023

نمایشگاه ” کار در حال گذار”

بخش Main- BiZ اداره کار فرانکفورت نمایشگاهی را از ۲۶ ژانویه تا ۱۰ ماه مارس ارائه میکند. این پیشنهاد برای همه است، صرفنظر از سن و یا اینکه کجا کارمیکنید و یا اینکه دورنمای کاری در پیش رو دارید.
” من بسیار خوشحالم که میتوانیم در هفته های آینده به ساکنین و تازه واردین در فرانکفورت دنیای خلاقانه از تجربیات را ارائه کنیم”
به گزارش خبرگزاری فرانکفورت لایو این مطلب را استفانی کرومر مدیر مسئول اداره کار فرانکفورت گفته است. این نمایشگاه در مرکز معلومات مشاغل Main- BiZ در ساعات مختلفی قابل بازدید است. در صورت بازدید شخصی و یا به شکل گروهی میتوانید با ایمیل : frankfurt-main.biz@arbeitsagentur.de در ارتباط شوید.