خانه حراج Van Ham اثر هنری پابلو پیکاسو را در شهر کلن به حراج می‌گذارد. به گفته کارشناسان، این نقاشی می‌تواند همسر دوم پیکاسو را نشان دهد. این تابلوی نقاشی پیکاسو که قیمت آن بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون یورو تخمین زده می‌شود به زودی در کلن به حراج گذاشته می‌شود. به گفته خانه حراج Van Ham، این تابلو به نام "Buste de femme" (نیم تنه یک زن) در سال ۱۹۷۱ کشیده شده است. رابرت ون دن والنتین، صاحب حراج گفت: «احتمالاً تاکنون نقاشی قابل مقایسه‌ای از پابلو پیکاسو هرگز در بازار حراج آلمان عرضه نشده است.» این حراج بهاره Van Ham امسال در روزهای ۵ و ۶ ژوئن برگزار می‌شود.

مارس 24, 2023

نقاشی میلیونی پیکاسو به حراج گذاشته شد

خانه حراج Van Ham اثر هنری پابلو پیکاسو را در شهر کلن به حراج می‌گذارد. به گفته کارشناسان، این نقاشی می‌تواند همسر دوم پیکاسو را نشان دهد. این تابلوی نقاشی پیکاسو که قیمت آن بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون یورو تخمین زده می‌شود به زودی در کلن به حراج گذاشته می‌شود. به گفته خانه حراج Van Ham، این تابلو به نام “Buste de femme” (نیم تنه یک زن) در سال ۱۹۷۱ کشیده شده است. رابرت ون دن والنتین، صاحب حراج گفت: «احتمالاً تاکنون نقاشی قابل مقایسه‌ای از پابلو پیکاسو هرگز در بازار حراج آلمان عرضه نشده است.» این حراج بهاره Van Ham امسال در روزهای ۵ و ۶ ژوئن برگزار می‌شود.