ژانویه 19, 2023

نظرسنجی: مودب‌ترین و سخاوتمندترین شهرهای آلمان کدام اند؟

در نظرسنجی که در باره مودب‌ترین و سخاوتمندترین شهرهای آلمان انجام شده، پلتفرم آموزش زبان «Preply» از معیارهایی مانند استفاده از تلفن همراه در مکان‌های عمومی، صحبت تلفنی با بلندگو، تماشای فیلم در مترو بدون هدفون و پرداخت پاداش و انعام استفاده کرده‌است. همچنین نادیده گرفتن غریبه‌ها و انعام ندادن نیز مقوله‌هایی بودند که ۱۵۲۵ پاسخ دهنده برای تعیین میزان اعمال این امر در شهرهای مربوطه خود بکار برده‌اند. بر اساس این نظرسنجی، اسن به عنوان بی‌ادب ترین شهر آلمان انتخاب شد و پس از آن درسدن و فرانکفورت در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. با این حال، بوخوم به عنوان مودب‌ترین شهر و بریمن به عنوان سخاوتمندترین شهر آلمان رتبه اول این نظرسنجی را به خود اختصاص دادند و نورنبرگ، اشتوتگارت و درسدن در رده‌های آخر قرار گرفتند.