بر اساس گزارش رسانه‌ها، سیاستمداران حزب AfD ماه نوامبر سال گذشته در نشستی در پوتسدام شرکت کرده‌اند که در آن یک مفهوم استراتژی برای سیاست مهاجرت، که از آن به عنوان "طرح اصلی" نیز یاد می‌شود، مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس تحقیقات سازمان رسانه‌ای Correctiv، در این نشست اعضای AfD، از جمله رولاند هارتویگ، عضو سابق بوندستاگ، با مارتین سلنر، نماینده معروف جنبش راستگرای افراطی «هویت‌گرایان»، ملاقات کرده است. تحت عنوان "مهاجرت معکوس"، افراط گرایان راست ایده‌هایی را برای اسکان اجباری همه افراد دارای سابقه مهاجرت مورد بحث قرار داده اند. سلنر از جمله پروژه‌ای را برای بازگرداندن حدود دو میلیون نفر به شمال آفریقا پیشنهاد کرده است. فردا آتامان، کمیسر فدرال ضد تبعیض، این افشاگری‌ها را «تکان دهنده» توصیف می‌کند و آن‌ها را خطری برای جامعه دموکراتیک می‌داند. این نشست اکنون مورد توجه دفتر حفاظت از قانون اساسی قرار گرفته است.

ژانویه 11, 2024

نشست حلقه‌های راست افراطی در پوتسدام و برنامه‌ریزی برای اخراج میلیون‌ها نفر

بر اساس گزارش رسانه‌ها، سیاستمداران حزب AfD ماه نوامبر سال گذشته در نشستی در پوتسدام شرکت کرده‌اند که در آن یک مفهوم استراتژی برای سیاست مهاجرت، که از آن به عنوان “طرح اصلی” نیز یاد می‌شود، مورد بحث قرار گرفته است. بر اساس تحقیقات سازمان رسانه‌ای Correctiv، در این نشست اعضای AfD، از جمله رولاند هارتویگ، عضو سابق بوندستاگ، با مارتین سلنر، نماینده معروف جنبش راستگرای افراطی «هویت‌گرایان»، ملاقات کرده است. تحت عنوان “مهاجرت معکوس”، افراط گرایان راست ایده‌هایی را برای اسکان اجباری همه افراد دارای سابقه مهاجرت مورد بحث قرار داده اند. سلنر از جمله پروژه‌ای را برای بازگرداندن حدود دو میلیون نفر به شمال آفریقا پیشنهاد کرده است. فردا آتامان، کمیسر فدرال ضد تبعیض، این افشاگری‌ها را «تکان دهنده» توصیف می‌کند و آن‌ها را خطری برای جامعه دموکراتیک می‌داند. این نشست اکنون مورد توجه دفتر حفاظت از قانون اساسی قرار گرفته است.