ژانویه 6, 2023

نشست برای حل بحران تاونوس بان( Taunusbahn)

در خط تاونوس بان (Taunusbahn RB15) بین براندوبرندورف و باد هوم بورگ، اتوبوس‌های بیشتری به کار گرفته می‌شود ,ضمناً کارکنان خدمات ترانسپورتی برای مطلع ساختن مسافران در همه ایستگاه‌ها حضور خواهند داشت. بر اساس گزارش هِسن شو، این تصمیم در نشست اخیر بین مدیر منطقه کربس (CDU) و راین ماین- فرکیرز – بوند در روز پنجشنبه گرفته شد. در حالیکه، تحویل دیرهنگام قطارهای هیدروژنی چندی پیش باعث نارضایتی دو طرف گردیده بود، از اواسط ژانویه کار ساخت و ساز نیز به طولانی شدن تحویل این پروژه اضافه خواهد شد. قرار بود از دسامبر ۲۰۲۲ قطارهای هیدوژنی در این مسیر گماشته شود.