مارس 10, 2023

نرخ عفونت ویروسی تنفسی بسیار بالاست!

به نظر می‌رسد که مخلوط بسیار بزرگ و متنوعی از ویروس‌ها وجود دارد که در حال حاضر به آلمان حمله کرده است! در آلمان بسیاری از مردم از کرونا، آنفولانزا یا ویروس‌های مختلف دیگری که سیستم تنفسی را آلوده می‌کنند، رنج می‌برند. با این حال “کارستن واتزل”، ایمونولوژیست، احتمال تبدیل عفونت‌های فعلی به موج جدید کرونا را رد می‌کند. در حال حاضر سرماخوردگی‌های دیگر شایع‌تر است. از آنجایی که میزان ابتلا به کرونا ۵۰ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر است. پس می توان فرض کرد که تعداد موارد گزارش نشده حدود ده برابر بیشتر از آن است، آنگاه به عدد ۵۰۰ نفر خواهیم رسید. این در حالی است که وقتی آن را با سرماخوردگی های ویروس‌های مختلف مقایسه می‌کنید، میزان بروز در آنجا بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ متغیر است!