نرخ زاد و ولد در آلمان به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است. مؤسسه فدرال تحقیقات جمعیت (BiB) و دانشگاه استکهلم در مجله بین‌المللی «ژورنال اروپایی جمعیت» می‌گوید که سطح باروری در پاییز ۲۰۲۳، ۱.۳۶ فرزند به ازای هر زن بود و در سال ۲۰۲۱ به ازای هر زن ۱.۵۷ کودک وجود داشت. بر اساس گزارش BiB، پس از اینکه نرخ زاد و ولد در آلمان در ابتدا در طول همه‌گیری کرونا ثابت ماند، با ادامه بحران از جنوری/ژانویه ۲۰۲۲ به ۱.۴ کاهش یافت و دوباره به ۱.۵ کودک برای هر زن در تابستان ۲۰۲۲ بهبود یافت. در سال ۲۰۲۳، نرخ تولد دوباره کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در ۱۴ سال گذشته رسید. سقوط ناگهانی زاد و ولد در جنوری ۲۰۲۲ می تواند با کمپین واکسیناسیون علیه ویروس کرونا که نه ماه قبل از آن آغاز شده بود، ارتباط داشته باشد. به گفته محققان جمعیت، ممکن است بسیاری از زنان تمایل به بچه دار شدن را به تعویق انداخته تا واکسینه شوند، زیرا واکسن‌ها برای زنان باردار در آن زمان تایید نشده بودند.
مارس 21, 2024

نرخ زاد و ولد در آلمان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است

نرخ زاد و ولد در آلمان به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است. مؤسسه فدرال تحقیقات جمعیت (BiB) و دانشگاه استکهلم در مجله بین‌المللی «ژورنال اروپایی جمعیت» می‌گوید که سطح باروری در پاییز ۲۰۲۳، ۱.۳۶ فرزند به ازای هر زن بود و در سال ۲۰۲۱ به ازای هر زن ۱.۵۷ کودک وجود داشت. بر اساس گزارش BiB، پس از اینکه نرخ زاد و ولد در آلمان در ابتدا در طول همه‌گیری کرونا ثابت ماند، با ادامه بحران از جنوری/ژانویه ۲۰۲۲ به ۱.۴ کاهش یافت و دوباره به ۱.۵ کودک برای هر زن در تابستان ۲۰۲۲ بهبود یافت. در سال ۲۰۲۳، نرخ تولد دوباره کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود در ۱۴ سال گذشته رسید. سقوط ناگهانی زاد و ولد در جنوری ۲۰۲۲ می تواند با کمپین واکسیناسیون علیه ویروس کرونا که نه ماه قبل از آن آغاز شده بود، ارتباط داشته باشد. به گفته محققان جمعیت، ممکن است بسیاری از زنان تمایل به بچه دار شدن را به تعویق انداخته تا واکسینه شوند، زیرا واکسن‌ها برای زنان باردار در آن زمان تایید نشده بودند.