سخنگوی شرکت تولید و بهره برداری پهپاد "Wingcopter" گزارش داد که بیش از ۱۰۰ محل سفارش غذا از طریق هواپیماهای بدون سرنشین از اکتبر گذشته در شهر Michelstadt در ایالت هسن راه اندازی شده است. به گفته این سخنگو، پهپادها از ابتدای مهرماه تاکنون مسافتی در حدود ۱۷۰۰ کیلومتر را طی کرده اند. این سرویس با هدف بهبود حمل و نقل کالا در منطقه انجام می شود، زیرا کالاهای پیش سفارش شده از طریق اینترنت با استفاده از پهپاد به حاشیه شهر منتقل می شوند و از آنجا موتورسیکلت برقی آنها را تحویل مشتری می‌دهد. به دلیل محدودیت‌های قانونی، پهپادها نمی‌توانند غذا را مستقیماً جلوی خانه‌ها تحویل دهند.
دسامبر 20, 2023

نتایج موفقیت آمیز آزمایش تحویل غذا از طریق هواپیماهای بدون سرنشین

سخنگوی شرکت تولید و بهره برداری پهپاد “Wingcopter” گزارش داد که بیش از ۱۰۰ محل سفارش غذا از طریق هواپیماهای بدون سرنشین از اکتبر گذشته در شهر Michelstadt در ایالت هسن راه اندازی شده است. به گفته این سخنگو، پهپادها از ابتدای مهرماه تاکنون مسافتی در حدود ۱۷۰۰ کیلومتر را طی کرده اند. این سرویس با هدف بهبود حمل و نقل کالا در منطقه انجام می شود، زیرا کالاهای پیش سفارش شده از طریق اینترنت با استفاده از پهپاد به حاشیه شهر منتقل می شوند و از آنجا موتورسیکلت برقی آنها را تحویل مشتری می‌دهد. به دلیل محدودیت‌های قانونی، پهپادها نمی‌توانند غذا را مستقیماً جلوی خانه‌ها تحویل دهند.