ائتلاف حاکم نمی تواند به هدفی که برای تکمیل ساخت واحدهای مسکونی جدید در سال جاری تعیین کرده است، دست یابد. طبق گزارش تاگزشاو، از ۴۰۰۰۰۰ آپارتمان جدید که برای تکمیل برنامه ریزی شده بود، تنها ۲۸۰۰۰۰ آپارتمان در سال ۲۰۲۳ تکمیل خواهد شد. اکسل جداچکو، رئیس فدراسیون شرکت های مسکن و املاک آلمان، روندهای طولانی مدت تصویب، کمبود کارگران ماهر و افزایش گسترده قیمت مواد ساختمانی را از دلایل اصلی این مشکل ذکر نموده است.

آوریل 20, 2023

ناکامی دولت در ساخت و ساز ساختمان‌های مسکونی

ائتلاف حاکم نمی تواند به هدفی که برای تکمیل ساخت واحدهای مسکونی جدید در سال جاری تعیین کرده است، دست یابد. طبق گزارش تاگزشاو، از ۴۰۰۰۰۰ آپارتمان جدید که برای تکمیل برنامه ریزی شده بود، تنها ۲۸۰۰۰۰ آپارتمان در سال ۲۰۲۳ تکمیل خواهد شد. اکسل جداچکو، رئیس فدراسیون شرکت های مسکن و املاک آلمان، روندهای طولانی مدت تصویب، کمبود کارگران ماهر و افزایش گسترده قیمت مواد ساختمانی را از دلایل اصلی این مشکل ذکر نموده است.