ژانویه 13, 2023

میزگرد برای کم کردن ترس اهالی «لندهایم» از مهاجرین

به نقل از مرکز منطقه‌ای فریدبرگ، محل برگزاری جشن‌ها در لندهایم، اساسآ برای نگهداری مهاجرین جای مناسبی است.
پیشنهاد ساخت سالن‎‌های نگهداری مهاجرین در این منطقه را نوربرت سیگودا ( SPD)، شهردار نیز داده بود.
این در حالیست که بحث در فیسبوک با دست به دست شدن نامه‌ای از Stefan Jagsch رئیس ایالتی فراکسیون نئو نازی و نماینده منطقه‌ای NPD با درخواست او از مردم لندهایم بابت برگزاری تظاهرات بر علیه اسکان مهاجرین در این منطقه داغ شد.
به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر نویه پرس، مسئول منطقه‌ای شهر قدیمی اینک خواستار برگزاری میزگردی با حضور نماینده‌های شهرداری، کلیسا و نهادهای شهری برای رسیدگی به این موضوع شده است.