سال قبل در مکلنبورگ-فورپومرن پخش تصاویر پورنوگرافی کودکان زیر ۱۴ سال به شدت افزایش یافت و اکنون چندین نوجوان در میان مظنونین هستند. نظر به گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۲ پلیس مکلنبورگ-فورپومرن، ۶۴۶ مورد مشکوک به توزیع پورنوگرافی کودکان را بررسی کرد که این تعداد تقریبا ۲۷٪ بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود. گفته می‌شود که سرویس‌های اینترنتی مانند گوگل، فیس‌بوک، دراپ‌باکس و مایکروسافت از سال ۲۰۱۲ موظف به بررسی فایل‌های به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آلمانی هستند و موارد مشکوک را باید به پلیس فدرال گزارش‌ دهند. اکنون مشخص شده است که نیمی از مظنونین در سال ۲۰۲۲ افراد زیر ۱۸ سال بودند. پلیس می‌گوید که احتمالا آنها از عواقب به اشتراک گذاشتن این عکس‌ها خبر نداشتند و از والدین می‌خواهد که کودکان را در مورد پیگرد قانونی ارسال چنین مواردی با خبر سازند.

مارس 29, 2023

نوجوانان بیشترین مظنونین پخش پورنوگرافی کودکان

سال قبل در مکلنبورگ-فورپومرن پخش تصاویر پورنوگرافی کودکان زیر ۱۴ سال به شدت افزایش یافت و اکنون چندین نوجوان در میان مظنونین هستند. نظر به گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۲ پلیس مکلنبورگ-فورپومرن، ۶۴۶ مورد مشکوک به توزیع پورنوگرافی کودکان را بررسی کرد که این تعداد تقریبا ۲۷٪ بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود. گفته می‌شود که سرویس‌های اینترنتی مانند گوگل، فیس‌بوک، دراپ‌باکس و مایکروسافت از سال ۲۰۱۲ موظف به بررسی فایل‌های به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آلمانی هستند و موارد مشکوک را باید به پلیس فدرال گزارش‌ دهند. اکنون مشخص شده است که نیمی از مظنونین در سال ۲۰۲۲ افراد زیر ۱۸ سال بودند. پلیس می‌گوید که احتمالا آنها از عواقب به اشتراک گذاشتن این عکس‌ها خبر نداشتند و از والدین می‌خواهد که کودکان را در مورد پیگرد قانونی ارسال چنین مواردی با خبر سازند.