موسسه رابرت کخ از افزایش تعداد عفونت‌ها خبر می‌دهد. موارد سرماخوردگی و آنفولانزا در حال افزایش است، اما گسترده‌ترین آن کرونا است. اندکی قبل از کریسمس، تعداد بیشتری از مردم در آلمان از بیماری‌های حاد تنفسی رنج می برند و هیچ نشانه ای از کاهش آنها وجود ندارد. بر اساس داده‌های موسسه رابرت کخ (RKI) عصر چهارشنبه، موارد کرونا، سرماخوردگی و آنفولانزا همچنان در حال افزایش است.  طبق گزارش RKI، تعداد ویزیت‌های پزشک برای عفونت‌های حاد تنفسی در هفته گذشته حدود ۱.۹ میلیون نفر بوده است. این گزارش می‌گوید که تاکنون، بیماری‌های آنفلوانزا عمدتاً کودکان در سن مدرسه و بزرگسالان جوان را تحت تأثیر قرار داده است.
دسامبر 14, 2023

موارد سرماخوردگی و آنفولانزا در حال افزایش است

موسسه رابرت کخ از افزایش تعداد عفونت‌ها خبر می‌دهد. موارد سرماخوردگی و آنفولانزا در حال افزایش است، اما گسترده‌ترین آن کرونا است. اندکی قبل از کریسمس، تعداد بیشتری از مردم در آلمان از بیماری‌های حاد تنفسی رنج می برند و هیچ نشانه ای از کاهش آنها وجود ندارد. بر اساس داده‌های موسسه رابرت کخ (RKI) عصر چهارشنبه، موارد کرونا، سرماخوردگی و آنفولانزا همچنان در حال افزایش است.  طبق گزارش RKI، تعداد ویزیت‌های پزشک برای عفونت‌های حاد تنفسی در هفته گذشته حدود ۱.۹ میلیون نفر بوده است. این گزارش می‌گوید که تاکنون، بیماری‌های آنفلوانزا عمدتاً کودکان در سن مدرسه و بزرگسالان جوان را تحت تأثیر قرار داده است.