مردی که روز چهارشنبه در قطار منطقه‌ای از کیل به هامبورگ با چاقو به مسافران دیگر حمله کرد، اکنون در بازداشت است. یک جوان ۱۷ ساله و دوست ۱۹ ساله‌اش در این حادثه جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آن‌ها وخیم است. بعد از ظهر روز پنج‌شنبه، ابراهیم آ. ۳۳ ساله به دادگاه منطقه ایتسهو (منطقه اشتاینبورگ) منتقل شد. پیتر مولر راکو، دادستان عمومی، تایید کرد: «به دلیل جدی بودن اتهام و خطر فرار مظنون، حکم بازداشت صادر شده‌است.» به گفته مولر راکو، این مرد اکنون در زندان ایتسهو (Itzehoe) در بازداشت بسر می‌برد. مهاجم حمله با چاقو در بروکشتد اندکی قبل از این جنایت، به دلیل یک جنایت دیگر با چاقو در بازداشت بود و ۱۹ جنوری امسال از حبس رها شده بود. تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.

ژانویه 27, 2023

مهاجم حمله با چاقو در بروکشتد اکنون در زندان است

مردی که روز چهارشنبه در قطار منطقه‌ای از کیل به هامبورگ با چاقو به مسافران دیگر حمله کرد، اکنون در بازداشت است. یک جوان ۱۷ ساله و دوست ۱۹ ساله‌اش در این حادثه جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آن‌ها وخیم است. بعد از ظهر روز پنج‌شنبه، ابراهیم آ. ۳۳ ساله به دادگاه منطقه ایتسهو (منطقه اشتاینبورگ) منتقل شد. پیتر مولر راکو، دادستان عمومی، تایید کرد: «به دلیل جدی بودن اتهام و خطر فرار مظنون، حکم بازداشت صادر شده‌است.» به گفته مولر راکو، این مرد اکنون در زندان ایتسهو (Itzehoe) در بازداشت بسر می‌برد. مهاجم حمله با چاقو در بروکشتد اندکی قبل از این جنایت، به دلیل یک جنایت دیگر با چاقو در بازداشت بود و ۱۹ جنوری امسال از حبس رها شده بود. تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد.