یک دستگاه خودپرداز دیگردر خیابان فرانکفورتر در شهر کرونبرگ (Hochtaunus) حوالی ساعت ۲ بامداد چهارشنبه، منفجر شد. فرانکفورتر الگیماین به نقل از پلیس خبرداده که باشنده‌های این محل با صدای بلند از انفجارهای متعدد از خواب بیدارشدند و با بخش اورژانس تماس گرفتند. شاهدان از دستکاری دستگاه خودپرداز توسط افراد سیاه پوش و فرار آنها با یک خودرو آئودی (RS۶) سیاه با سرعت زیاد به سمت بزرگراه ۴۵۵، پلیس را مطلع ساخته اند. در همین حال، پلیس از مردم خواسته است تا چشم‌دید شان از این واقعه را با شماره تماس (۰۶۱۷۲۱۲۰۰) با آنها شریک سازند.

مارس 23, 2023

منفجر شدن دستگاه خودپرداز در کرونبرگ

یک دستگاه خودپرداز دیگردر خیابان فرانکفورتر در شهر کرونبرگ (Hochtaunus) حوالی ساعت ۲ بامداد چهارشنبه، منفجر شد. فرانکفورتر الگیماین به نقل از پلیس خبرداده که باشنده‌های این محل با صدای بلند از انفجارهای متعدد از خواب بیدارشدند و با بخش اورژانس تماس گرفتند. شاهدان از دستکاری دستگاه خودپرداز توسط افراد سیاه پوش و فرار آنها با یک خودرو آئودی (RS۶) سیاه با سرعت زیاد به سمت بزرگراه ۴۵۵، پلیس را مطلع ساخته اند. در همین حال، پلیس از مردم خواسته است تا چشم‌دید شان از این واقعه را با شماره تماس (۰۶۱۷۲۱۲۰۰) با آنها شریک سازند.