آوریل 19, 2023

ممنوعیت سلاح در «مکان های حساس»

دولت ایالت هسن موانع های سخت را برای ممنوعیت حمل سلاح در شهرداری ها کاهش داده است. پیتر بیوت وزیرایالتی(CDU) روز سه شنبه در ویسبادن گفت که این باعث شده تا میزان جرم و جنایت افزایش یابد. طبق گزارش فرانکفورتر الگیماین، اکنون با یک مقررات جدید، شهرداری‌ها می‌توانند موانع را ایجاد کنند که در آن چاقو و سایر سلاح‌ها حتی در مکان‌های عمومی پرتردد و حساس، ممنوع خواهد بود. قابل ذکرست که «مکان های حساس» شامل مناطق پیاده روها یا مناطق اطراف مدارس و مهدکودک ها می‌شود. درهسن، از سال ۲۰۱۹، تنها منطقه ممنوعیت سلاح در ویسبادن وجود داشته است.