برخی از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای در بریتانیا محدودیت‌های را برای خرید برخی از محصولات مانند گوجه فرنگی، فلفل و خیاردر نظر گرفته اند. گلخانه‌ها در بریتانیا و هلند نیز در زمستان امسال به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی تولید کمتری داشتند. به ویژه گوجه فرنگی که معمولاً در زمستان از اسپانیا یا مراکش وارد می‌شود، ظاهراً کمیاب شده است. وضعیت آلمان چگونه است؟ شرایط آب و هوایی شدید در جنوب اروپا و شمال آفریقا نیز بر آلمان تأثیر گذاشته است. در حال حاضر سبزیجات کمتری نسبت به معمول در این فصل از سال از اسپانیا می‌آیند. در همین حال بسیاری از سوپرمارکت‌ها و از جمله آلدی اعلام کرده که مشکلی در تامین وجود ندارد. ریوی می‌گوید که گوجه‌ فرنگی کافی برای عرضه وجود دارد. گروه شوارتز، شرکت مادر لیدل و کافلند، گزارش می‌دهد که موجودی کافی در مراکز لجستیک وجود دارد.

فوریه 23, 2023

«مشکلات تدارکاتی»، آیا میوه و سبزیجات در آلمان نیز کمیاب می‌شوند؟

برخی از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای در بریتانیا محدودیت‌های را برای خرید برخی از محصولات مانند گوجه فرنگی، فلفل و خیاردر نظر گرفته اند. گلخانه‌ها در بریتانیا و هلند نیز در زمستان امسال به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی تولید کمتری داشتند. به ویژه گوجه فرنگی که معمولاً در زمستان از اسپانیا یا مراکش وارد می‌شود، ظاهراً کمیاب شده است. وضعیت آلمان چگونه است؟ شرایط آب و هوایی شدید در جنوب اروپا و شمال آفریقا نیز بر آلمان تأثیر گذاشته است. در حال حاضر سبزیجات کمتری نسبت به معمول در این فصل از سال از اسپانیا می‌آیند. در همین حال بسیاری از سوپرمارکت‌ها و از جمله آلدی اعلام کرده که مشکلی در تامین وجود ندارد. ریوی می‌گوید که گوجه‌ فرنگی کافی برای عرضه وجود دارد. گروه شوارتز، شرکت مادر لیدل و کافلند، گزارش می‌دهد که موجودی کافی در مراکز لجستیک وجود دارد.