راه آهن بین کاسل و فولدا بیش از هشت ماه به دلیل کار ساخت و ساز بسته خواهد شد. طبق گزارش پایگاه خبری اوپی‌انلاین، بازسازی خط پرسرعت بین هانوفر و وورزبورگ که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است، وارد فاز نهایی خود می شود. این کار ساخت و ساز راه آهن بین کاسل و فولدا را نیز در بر می‌گیرد. مسافران قطار باید در این مدت منتظر اختلال باشند. به گفته منبع، در همین حال، قطارهای مسافت طولانی از مسیرهای جایگزین استفاده می کنند. همانطور که انتظار می رود، قطارهای صبح یا عصر لغو می شوند یا زمان حرکت یا سکوها (Gleis) تغییر می کند.
مارس 7, 2023

مسدود شدن راه آهن بین کاسل و فولدا

راه آهن بین کاسل و فولدا بیش از هشت ماه به دلیل کار ساخت و ساز بسته خواهد شد. طبق گزارش پایگاه خبری اوپی‌انلاین، بازسازی خط پرسرعت بین هانوفر و وورزبورگ که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده است، وارد فاز نهایی خود می شود. این کار ساخت و ساز راه آهن بین کاسل و فولدا را نیز در بر می‌گیرد. مسافران قطار باید در این مدت منتظر اختلال باشند. به گفته منبع، در همین حال، قطارهای مسافت طولانی از مسیرهای جایگزین استفاده می کنند. همانطور که انتظار می رود، قطارهای صبح یا عصر لغو می شوند یا زمان حرکت یا سکوها (Gleis) تغییر می کند.