ژانویه 4, 2023

مرگ یک مرد روی صندلی کنار خط قطار

یک افسر پلیس درراه بازگشت به خانه، صبح روز سه شنبه مردی را در ایستگاه (S-Bahn Konstablerwache) در فرانکفورت در حالت مرده پیدا نمود. این مرد ۵۳ ساله بی جان،  روی صندلی در سکوی ۳  (Gleis-3)، فوت نموده بود. نیروهای امدادی تنها توانستند مرگش را مشخص کنند. به گزارش هِسن شو،  علت مرگ این مرد تا هنوز توسط پلیس مشخص نشده است.