یک افسر پلیس درراه بازگشت به خانه، صبح روز سه شنبه مردی را در ایستگاه (S-Bahn Konstablerwache) در فرانکفورت در حالت مرده پیدا نمود. این مرد ۵۳ ساله بی جان،  روی صندلی در سکوی ۳  (Gleis-3)، فوت نموده بود. نیروهای امدادی تنها توانستند مرگش را مشخص کنند. به گزارش هِسن شو،  علت مرگ این مرد تا هنوز توسط پلیس مشخص نشده است.

ژانویه 4, 2023

مرگ یک مرد روی صندلی کنار خط قطار

یک افسر پلیس درراه بازگشت به خانه، صبح روز سه شنبه مردی را در ایستگاه (S-Bahn Konstablerwache) در فرانکفورت در حالت مرده پیدا نمود. این مرد ۵۳ ساله بی جان،  روی صندلی در سکوی ۳  (Gleis-3)، فوت نموده بود. نیروهای امدادی تنها توانستند مرگش را مشخص کنند. به گزارش هِسن شو،  علت مرگ این مرد تا هنوز توسط پلیس مشخص نشده است.