باغ وحش فرانکفورت یکی از اعضای اصلی جامعه حیوانات خود به نام بونوبو مارگارت را از دست داد که در سن بیش از ۷۰ سالگی درگذشت. اینا هارتویگ، رئیس علوم در فرانکفورت (SPD) گفته است، مارگارت بزرگترین میمون چند ساله در جهان است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ در جنگل های استوایی متولد شد و در سال ۱۹۵۹ به همراه یک بونوبو ماده دیگر از باغ وحش کینشاسا به فرانکفورت رسید.
فوریه 1, 2023

مرگ پیرترین میمون در باغ وحش فرانکفورت!

باغ وحش فرانکفورت یکی از اعضای اصلی جامعه حیوانات خود به نام بونوبو مارگارت را از دست داد که در سن بیش از ۷۰ سالگی درگذشت. اینا هارتویگ، رئیس علوم در فرانکفورت (SPD) گفته است، مارگارت بزرگترین میمون چند ساله در جهان است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ در جنگل های استوایی متولد شد و در سال ۱۹۵۹ به همراه یک بونوبو ماده دیگر از باغ وحش کینشاسا به فرانکفورت رسید.