مرگ و میر ناشی از بیماری توبرکلوز در حال افزایش است. هِسن شاو به نقل ازApotheken Umschau، گزارش نموده که بدلیل همه‌گیری کرونا، مبارزه با توبرکلوز سال‌ها عقب افتاد. سل یک بیماری ساری است که توسط باکتری ایجاد می‌شود. در بیشتر موارد، دستگاه تنفسی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فرد آلوده به ویژه هنگام سرفه و عطسه، عوامل بیماری زا را دفع می کند که باعث انتقال به شخص دیگر می‌شود. به گفته مرکز فدرال آموزش بهداشت(BZg)، کودکان کوچک، افراد مبتلا به سوء تغذیه و افرادی که دارای نقص ایمنی اند، بیشتر در معرض خطر هستند. عفونت سل خطرناک و کشنده است. مهمترین علایم این بیماری تب، احساس ناخوشی، سرفه با خلط و خون، تعریق شبانه و کاهش وزن می‌باشد. تنها آزمایش خون و آزمایشات پوستی این مرض را تشخیص خواهد داد.

فوریه 7, 2023

مرگ و میر ناشی ازمرض توبرکلوز یا سل

مرگ و میر ناشی از بیماری توبرکلوز در حال افزایش است. هِسن شاو به نقل ازApotheken Umschau، گزارش نموده که بدلیل همه‌گیری کرونا، مبارزه با توبرکلوز سال‌ها عقب افتاد. سل یک بیماری ساری است که توسط باکتری ایجاد می‌شود. در بیشتر موارد، دستگاه تنفسی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. فرد آلوده به ویژه هنگام سرفه و عطسه، عوامل بیماری زا را دفع می کند که باعث انتقال به شخص دیگر می‌شود. به گفته مرکز فدرال آموزش بهداشت(BZg)، کودکان کوچک، افراد مبتلا به سوء تغذیه و افرادی که دارای نقص ایمنی اند، بیشتر در معرض خطر هستند. عفونت سل خطرناک و کشنده است. مهمترین علایم این بیماری تب، احساس ناخوشی، سرفه با خلط و خون، تعریق شبانه و کاهش وزن می‌باشد. تنها آزمایش خون و آزمایشات پوستی این مرض را تشخیص خواهد داد.