مارس 24, 2023

«مراسم یاد آوری قربانیان ۷۸ سال پیش اردوگاه «کاتزبَخ

شامگاه ۲۴ مارس سال ۱۹۴۵ حدودا ۳۶۰ تا ۳۷۰ زندانی باقی مانده در این اردوگاه با شکمی گرسنه، در هوای سرد وبا پای پیاده در حالیکه در معرض مرگ بودند، پیاده روی مرگ باری را به سوی «هونفیلد» آغاز کردند.آنها این مارش را در مقابل چشمان باز تماشا کننده گان انجام دادند. به همین منظور امروز مراسم یادبودی برای این قربانیان در تئاتر گالوس از ساعت ۶ عصر برگزار می‌شود. ورود برای همه رایگان است.