به مناسبت ماه رمضان جامعه مذهبی ایالتی،فردا ۱۵ آوریل، شهروندان را به افطار عمومی و گفتگوی آزاد در منطقه «روزمارک» فرانکفورت دعوت کرده‌اند. هدف از برگذاری این مراسم ایجاد روحیه تعهد بین مذهبی و فرهنگی است، بنابراین تمام شهروندان، اعم از نمایندگان سیاسی،تجارت پیشه‌گان،اعضای جامعه مدنی،کلیسا و اکادمیک به این مراسم دعوت شده‌اند. در کنار مراسم افطار،برنامه حمایتی با خوش آمد‌گویی از بزرگان دینی و سیاسی، مداحی مسلمانان و حتی اجراهای معنوی صوفیانه نیز اجرا خواهد شد. این برنامه حمایتی شامل همبستگی و خدمات رفاهی با قربانیان فاجعه زلزله در ترکیه و سوریه نیز می‌شود. زمان برگزاری: از ساعت ۷ تا ۱۰ شب. مکان: Am Roßmarkt-60311 Frankfurt am Main برای اطلاعات بیشترمستقیما با ویبسایت این نهاد در تماس شوید:

آوریل 14, 2023

مراسم افطار و گفتگوی جمعی

به مناسبت ماه رمضان جامعه مذهبی ایالتی،فردا ۱۵ آوریل، شهروندان را به افطار عمومی و گفتگوی آزاد در منطقه «روزمارک» فرانکفورت دعوت کرده‌اند. هدف از برگذاری این مراسم ایجاد روحیه تعهد بین مذهبی و فرهنگی است، بنابراین تمام شهروندان، اعم از نمایندگان سیاسی،تجارت پیشه‌گان،اعضای جامعه مدنی،کلیسا و اکادمیک به این مراسم دعوت شده‌اند. در کنار مراسم افطار،برنامه حمایتی با خوش آمد‌گویی از بزرگان دینی و سیاسی، مداحی مسلمانان و حتی اجراهای معنوی صوفیانه نیز اجرا خواهد شد. این برنامه حمایتی شامل همبستگی و خدمات رفاهی با قربانیان فاجعه زلزله در ترکیه و سوریه نیز می‌شود. زمان برگزاری: از ساعت ۷ تا ۱۰ شب. مکان: Am Roßmarkt-60311 Frankfurt am Main برای اطلاعات بیشترمستقیما با ویبسایت این نهاد در تماس شوید: