فوریه 17, 2023

افزایش مراجعه به مراکز مشاوره علیه تبعیض

کارشناسان به این باورند که طی سه سال اخیر، قربانیان و کسانیکه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، همچنین در هسن بیشتر به نهادهای مشوره‌‌دهی مراجعه کرده‌اند. «راینر بکر» رئیس مرکز دموکراسی هسن، به این باور است که دلیل اصلی این موضوع می‌تواند، دیده شدن و یاد‌آوری مکرر از حوادث مرتبط با تبعیض که تعداد زیادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد باشد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو،از دید بکر، گفتگو و طی پروسه حوادثی چون رویداد نژاد پرستانه هانو که منجر به قتل ۹ نفر شد نیز یکی از دلایل است. روز یکشنبه سومین سالگرد این رویداد خونین است.