آلمان با تأسیسات کامل ذخیره‌سازی گاز طبیعی وارد سال جدید می‌شود، زیرا بر اساس داده‌های انجمن ذخیره‌سازی گاز اروپا GIE، سطح پر بودن انبارها دیروز به ۹۰.۸ درصد رسیده است. در صورت پر بودن مخازن ذخیره، مقادیر گاز ذخیره شده برای مصرف متوسط ​​دو تا سه ماه در زمستان سرد کافی است. لازم به ذکر است که علاوه بر برداشت از انبارها، گاز همچنان از طریق واردات به آلمان وارد می‌شود. طبق اعلام شبکه فدرال، بیشتر گازمورد مصرف آلمان، در حال حاضر از نروژ، هلند و بلژیک می‌آید. این گاز همچنین از طریق پایانه‌های جدید LNG در سواحل آلمان به شبکه گاز آلمان سرازیر می‌شود. آلمان همچنین گاز طبیعی را از سوئیس و دانمارک خریداری کرده است.

دسامبر 29, 2023

مخازن گاز طبیعی آلمان پر است

آلمان با تأسیسات کامل ذخیره‌سازی گاز طبیعی وارد سال جدید می‌شود، زیرا بر اساس داده‌های انجمن ذخیره‌سازی گاز اروپا GIE، سطح پر بودن انبارها دیروز به ۹۰.۸ درصد رسیده است. در صورت پر بودن مخازن ذخیره، مقادیر گاز ذخیره شده برای مصرف متوسط ​​دو تا سه ماه در زمستان سرد کافی است. لازم به ذکر است که علاوه بر برداشت از انبارها، گاز همچنان از طریق واردات به آلمان وارد می‌شود. طبق اعلام شبکه فدرال، بیشتر گازمورد مصرف آلمان، در حال حاضر از نروژ، هلند و بلژیک می‌آید. این گاز همچنین از طریق پایانه‌های جدید LNG در سواحل آلمان به شبکه گاز آلمان سرازیر می‌شود. آلمان همچنین گاز طبیعی را از سوئیس و دانمارک خریداری کرده است.