فوریه 13, 2023

محدودیت جای پارک در شهر

بزودی در مرکز شهر، به جز جای پارک برای افراد دارای معلولیت و یا ماشین‌های برقی برای شارژ‌کردن در کنار خیابان‌ها، جای پارکی وجود نخواهد داشت. استفن مایر رئیس ترافیک شهری ( سبزها) ضمن اظهار این مطلب به آژنس خبری آلمان می‌گوید که: ” جستجو برای جای پارک مشکلی جدی برای ترافیک ایجاد کرده است.” خبرگزاری فرانکفورتر الگیماین،به نقل از استفن مایر می‌نویسد، برای این که ترافیک شهری بهتر کنترل شود، سیستم هدایت پارک باید مدرنیزه و دیجیتالی شود.همچنین قراراست در ماه‌های آینده از حجم ترافیک در خیابان‌های کم عرض مرکز کاسته شود و سرعت مجاز ۲۰ کیلومتر/ ساعت مشخص شود.