مارس 24, 2023

محبوبیت حزب AfD در حال افزایش است

براساس گزارش‌ها، محبوبیت حزب AfD در نظرسنجی‌ها در حال افزایش است. برخی از مقامات امنیتی نگران این مسئله هستند. زیرا در انتخابات سال ۲۰۲۴ این حزب می‌تواند قدرت بیشتری کسب کند. موسسات تحقیقاتی موفقیت حزب را بین ۱۴ تا ۱۶ درصد می‌بینند. در انتخابات فدرال، AfD هنوز ۱۰ درصد شانس داشت. و از همه مهم تر، اینکه در یک نظرسنجی که در اوایل این هفته انجام شد، این حزب از حزب سبزها هم جلوتر است! تصمیم‌های مربوط به  “سیاست آب و هوا” و “گرمایش نفت و گاز” مسئول از بین رفتن هواداران حزب سبزها هستند. در حالی که AfD می‌خواهد یک حزب ضد ممنوعیت باشد. اما بخش‌های بزرگی از AfD اکنون راست افراطی تلقی می‌شوند. سیاستمداران بارها و بارها با شعارهای نژادپرستانه و سخنان نفرت انگیز خود جلب توجه می‌کنند.