مردی ۲۷ ساله متهم است که بیش از ۳۵۰ حساب بانکی آنلاین باز کرده و ۱۸۵۰۰ یورو از آنها را به حساب شخصی خود منتقل کرده است. متهم به اتهام کلاهبرداری در ۳۳۴ پرونده در دادگاه کاسل محاکمه خواهد شد. هسن شاو به نقل از دادستانی گزارش داده است که متهم بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۱ بیش از ۲۹۷ حساب بانکی و ۶۱ حساب دیگر در سایر مؤسسات مالی باز کرده و سپس از قابلیت برداشت منفی از آن حساب‌ها استفاده کرده و پول را به حساب خود ارسال کرده است. او حسابات منفی را پرداخت نمی کرد، که منجر به دستگیری او شد.

آوریل 20, 2023

محاکمه مرد متهم به کلاهبرداری از ۳۳۴ بانک

مردی ۲۷ ساله متهم است که بیش از ۳۵۰ حساب بانکی آنلاین باز کرده و ۱۸۵۰۰ یورو از آنها را به حساب شخصی خود منتقل کرده است. متهم به اتهام کلاهبرداری در ۳۳۴ پرونده در دادگاه کاسل محاکمه خواهد شد. هسن شاو به نقل از دادستانی گزارش داده است که متهم بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۱ بیش از ۲۹۷ حساب بانکی و ۶۱ حساب دیگر در سایر مؤسسات مالی باز کرده و سپس از قابلیت برداشت منفی از آن حساب‌ها استفاده کرده و پول را به حساب خود ارسال کرده است. او حسابات منفی را پرداخت نمی کرد، که منجر به دستگیری او شد.