فوریه 28, 2023

مجروح شدن دو کودک دریک تصادف

یک راننده ۱۹ ساله حق تقدم یک مینی بوس را صبح دوشنبه درشهرهسیش لیشتن‌هاو (Werra-Meißner) نادیده گرفت و باعث تصادف شد. به گزارش هسن شاو پلیس گفته است، در این تصادف دو کودک مجروح شدند. گفته می‌شود، پشت فرمان مینی بوس یک مرد ۶۷ ساله نشسته بود که درحال حمل پنج تن از کودکان به کودکستان بود.