مردی با خانم و سگ اش برای مدت ۲ سال بدون پرداخت پول در هتلی مجلل در ویسبادن زندگی کردند. هزینه این اقامت طولانی ۲۰۰۰۰۰ یورو است. دادگاه ایالتی در ویسبادن،اینک این مرد ۶۰ ساله را با مجازات بیش از ۳ سال زندان روبرو کرده است.به گزارش پایگاه خبری هسن شاو، این مرد تابستان سال ۲۰۱۹ با خانم و سگ اش به سوئیت هتل پنج ستاره (Nassauer Hof) منتقل شده بود با اینکه ظاهرا هیچ پولی هم نداشت. او نتوانست در دادگاه ثابت کند پول بلوکه شده ای در یک از بانکهای خارج دارد و تنها بخاطر مشکلات ناشی از بیماری در ویسبادن بوده است. به عقیده قاضی این غیر قابل باور است که هتل توانسته این کلاهبرداری را برای مدت طولانی تحمل کند.مدیر قدیمی این هوتل در دادگاه مدعی شده، این مرد همیشه ادعا میکرده برخی کمبودیهای این هوتل را رسانه‌ای خواهد کرد. تحقیقات در این زمینه جریان دارد.

فوریه 24, 2023

نپرداختن هزینه هتل منجر به جریمه ۲۰۰۰۰۰ یورویی شد

مردی با خانم و سگ اش برای مدت ۲ سال بدون پرداخت پول در هتلی مجلل در ویسبادن زندگی کردند. هزینه این اقامت طولانی ۲۰۰۰۰۰ یورو است. دادگاه ایالتی در ویسبادن،اینک این مرد ۶۰ ساله را با مجازات بیش از ۳ سال زندان روبرو کرده است.به گزارش پایگاه خبری هسن شاو، این مرد تابستان سال ۲۰۱۹ با خانم و سگ اش به سوئیت هتل پنج ستاره (Nassauer Hof) منتقل شده بود با اینکه ظاهرا هیچ پولی هم نداشت. او نتوانست در دادگاه ثابت کند پول بلوکه شده ای در یک از بانکهای خارج دارد و تنها بخاطر مشکلات ناشی از بیماری در ویسبادن بوده است. به عقیده قاضی این غیر قابل باور است که هتل توانسته این کلاهبرداری را برای مدت طولانی تحمل کند.مدیر قدیمی این هوتل در دادگاه مدعی شده، این مرد همیشه ادعا میکرده برخی کمبودیهای این هوتل را رسانه‌ای خواهد کرد. تحقیقات در این زمینه جریان دارد.