بر اساس ایرو انترنشنال (سازمان بین الملی خطوط هوایی) در بین خطوط هوایی آلمانی زبان لوفتهانزا که دفتر مرکزی و خطوط هوایی اش در فرانکفورت است، توانسته مقام ۱۴ جهانی با ریسک ۸۷.۸۹ درصد را از آن خود کند. به تناسب ۲۰۲۱، لوفتهانزا توانسته ۳ رده بالاتر در جدول قرار گیرد. با اینکه لوفتهانزا نتوانسته در جمع ۱۰ بهترین خطوط هوایی قرار گیرد ولی اصلا جای نگرانی نیست، چون بر اساس داده های ایرو انترنشنال امنیت در خطوط هوایی لوفتهانزا در سالهای اخیر بسیار بلند بوده است. به گزارش خبرگزاری اوپی آنلاین، استانداردهای بالا در زمینه امنیت پرواز باید خبر خوبی باشد برای مسافرینی که بعد از دوران پاندمی کرونا دوباره به فرانکفورت پرواز میکنند.

ژانویه 16, 2023

لوفتهانزا هواپیمائی با استانداردهایی بالا

بر اساس ایرو انترنشنال (سازمان بین الملی خطوط هوایی) در بین خطوط هوایی آلمانی زبان لوفتهانزا که دفتر مرکزی و خطوط هوایی اش در فرانکفورت است، توانسته مقام ۱۴ جهانی با ریسک ۸۷.۸۹ درصد را از آن خود کند. به تناسب ۲۰۲۱، لوفتهانزا توانسته ۳ رده بالاتر در جدول قرار گیرد. با اینکه لوفتهانزا نتوانسته در جمع ۱۰ بهترین خطوط هوایی قرار گیرد ولی اصلا جای نگرانی نیست، چون بر اساس داده های ایرو انترنشنال امنیت در خطوط هوایی لوفتهانزا در سالهای اخیر بسیار بلند بوده است. به گزارش خبرگزاری اوپی آنلاین، استانداردهای بالا در زمینه امنیت پرواز باید خبر خوبی باشد برای مسافرینی که بعد از دوران پاندمی کرونا دوباره به فرانکفورت پرواز میکنند.