هررهگذری که در روز شنبه چهارم مارس در فاهرگاسه (Fahrgasse) فرانکفورت قدم بزند، در بسیاری از مکان‌ها آواز موسیقی را خواهد شنید. زیرا شش گالری مستقر در آنجا از ساعت ۵ بعد از ظهر درهای خود را برای "اجرای موسیقی باروک" باز خواهند کرد. به گزارش فرانکفورت روند شاو، نوازندگان موسیقی، ساخته‌های آهنگسازان ناشناخته باروک را بر روی سازهای تاریخی در مقابل تصاویر هنرمندان معاصر می‌نوازند. این کنسرت ها توسط «انیماتو» برگزار می شود. این انجمن که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، نوازندگان حرفه‌ای را گرد هم می‌آورد که تمرکزشان بر موسیقی باروک است. موسیقی باروک یکی از دوره های موسیقی کلاسیک است که از سال۱۶۰۰ میلادی آغاز گردیده و تا ۱۷۰۰ به تمام اروپا گسترش پیدا نموده است.
مارس 2, 2023

لذت بردن از موسیقی در هنگام قدم زدن در فرانکفورت

هررهگذری که در روز شنبه چهارم مارس در فاهرگاسه (Fahrgasse) فرانکفورت قدم بزند، در بسیاری از مکان‌ها آواز موسیقی را خواهد شنید. زیرا شش گالری مستقر در آنجا از ساعت ۵ بعد از ظهر درهای خود را برای “اجرای موسیقی باروک” باز خواهند کرد. به گزارش فرانکفورت روند شاو، نوازندگان موسیقی، ساخته‌های آهنگسازان ناشناخته باروک را بر روی سازهای تاریخی در مقابل تصاویر هنرمندان معاصر می‌نوازند. این کنسرت ها توسط «انیماتو» برگزار می شود. این انجمن که در سال ۲۰۲۰ تأسیس شد، نوازندگان حرفه‌ای را گرد هم می‌آورد که تمرکزشان بر موسیقی باروک است. موسیقی باروک یکی از دوره های موسیقی کلاسیک است که از سال۱۶۰۰ میلادی آغاز گردیده و تا ۱۷۰۰ به تمام اروپا گسترش پیدا نموده است.