برق دوباره در اوایل صبح امروز سه شنبه، در منطقه هوخ تانوس( Hochtaunus ) در شهر های چون شمیتینگ (Schmitten) وگلاشوتن (Glashütten) وهم چنان در بخش‌هایی ازشهر های ویرهایم و هوزین‌گین (Wehrheim & Usingen) برای چند ساعت برق قطع و بیش از ۳۳۰۰ خانوار، صبح زود تحت تأثیر بی‌برقی قرار گرفتند. همانطورکه شبکه توزیع برق (Syna GmbH) اعلام کرد، پس از حدود دو ساعت و نیم، برق اکثر خانوارها برقرار شد. این شرکت دلیل قطع برق را معیوبیت در کابل یا کیبل خوانده است. به نقل از هِسن شو، روز گذشته نیز در شهر بد‌‌هامبورگ برای دو ساعت برق قطع گردیده بود.

ژانویه 3, 2023

قطع دوباره برق در منطقه هوخ تانوس (Hochtaunuskreis)

برق دوباره در اوایل صبح امروز سه شنبه، در منطقه هوخ تانوس( Hochtaunus ) در شهر های چون شمیتینگ (Schmitten) وگلاشوتن (Glashütten) وهم چنان در بخش‌هایی ازشهر های ویرهایم و هوزین‌گین (Wehrheim & Usingen) برای چند ساعت برق قطع و بیش از ۳۳۰۰ خانوار، صبح زود تحت تأثیر بی‌برقی قرار گرفتند. همانطورکه شبکه توزیع برق (Syna GmbH) اعلام کرد، پس از حدود دو ساعت و نیم، برق اکثر خانوارها برقرار شد. این شرکت دلیل قطع برق را معیوبیت در کابل یا کیبل خوانده است. به نقل از هِسن شو، روز گذشته نیز در شهر بد‌‌هامبورگ برای دو ساعت برق قطع گردیده بود.