ژانویه 12, 2023

قطار جدید شبانه: از برلین به پاریس و بروکسل

از دسامبر ۲۰۲۳، قطارهای شبانه مستقیم بین برلین و پاریس و همچنین بین برلین و بروکسل به‌صورت روزمره تردد خواهند کرد. تا پایان سال ۲۰۱۴ امکان سفر شبانه از برلین به پاریس با «City Night Line»  وجود داشت. اما پس از آن دویچه بان (DB) بسیاری از ارتباطات مستقیم از این نوع را متوقف کرد. شرکت راه‌آهن فدرال اتریش، با قطارهای «نایت‌جت» و «یورونایت» خود، اکنون این خطوط را در اختیار گرفته و خطوط دیگر را دوباره فعال کرده‌است. در جدول زمانی سال آینده این شبکه، مسیرهای روزمره قطارهای شبانه بین برلین و پاریس و همچنین برلین و بروکسل اضافه خواهد شد.