یک مرد ۴۴ ساله مظنون به قتل یک زن ۲۷ ساله در اپارتمانش در آفن باخ است. سایت خبری اوپی انلاین به نقل از dpa گزارش نموده که این مرد در ماه اکتوبر ۲۰۲۲ در باشگاهی در آفن باخ با قربانی خود ملاقات و سپس تعقیب نموده است. بر اساس این گزارش، مقتول آخر هفته ها به عنوان یک کارگر جنسی کار می کرد که باعث حسادت این مرد شده و او را کشته است. این مرد همچنان به ناپدید کردن جسد مقتول پس از قتل وی مظنون است.گفته می‌شود که این مرد در پاریس دستگیر و امروز پنجشنبه تحویل پلیس آلمان گردید.

مارس 23, 2023

قتل در آفن باخ و مفقودی جسد

یک مرد ۴۴ ساله مظنون به قتل یک زن ۲۷ ساله در اپارتمانش در آفن باخ است. سایت خبری اوپی انلاین به نقل از dpa گزارش نموده که این مرد در ماه اکتوبر ۲۰۲۲ در باشگاهی در آفن باخ با قربانی خود ملاقات و سپس تعقیب نموده است. بر اساس این گزارش، مقتول آخر هفته ها به عنوان یک کارگر جنسی کار می کرد که باعث حسادت این مرد شده و او را کشته است. این مرد همچنان به ناپدید کردن جسد مقتول پس از قتل وی مظنون است.گفته می‌شود که این مرد در پاریس دستگیر و امروز پنجشنبه تحویل پلیس آلمان گردید.