مارس 7, 2023

فلج شدن ایستگاه “Konstablerwache” فرانکفورت

همانطور که اداره حمل و نقل (RMV) اعلام کرد، بدلیل مشکلات تخنیکی، تأخیرهای گسترده ای در حمل و نقل محلی فرانکفورت وجود دارد. خطوط S-Bahn در ایستگاه Konstablerwache قطع شده است. طبق گزارش هسن شاو، متروها بدون توقف از ایستگاه عبور می‌کنند. خطوط (اسن بان شماره ۱، ۶، ۸، و ۹) در ضمن خطوط زیرزمینی U۴، U۵، U۶ و U۷ تحت تأثیر قرار گرفته اند. دلیل این محدودیت ها عملیات آتش نشانی به خاطر توسعه دود شدید گزارش شده است. وب سایت RMV می گوید: « اینکه ایستگاه Konstablerwache چه زمانی فعال می‌شود، نامشخص است.»