مارس 22, 2023

فقط یک چهارم کارمندان از کارفرمای شان راضی هستند

یک بررسی نشان می‌دهد که تمایل آلمانی‌ها برای تغییر شغل به طور قابل توجهی افزایش یافته و تنها یک چهارم کارمندان از کارفرمای شان راضی هستند. در یک نظرسنجی که اخیر توسط شرکت مشاوره گالوپ انجام شده، نشان می‌دهد که چهار سال پیش، دو نفر از هر سه کارمند (۶۵ درصد) کاملاً متقاعد شده بودند که تا سه سال دیگر همچنان برای کارفرمای فعلی خود کار خواهند کرد. این رقم در حال حاضر به ۳۹ درصد کاهش یافته است. کمتر از نیمی از افراد مورد بررسی به آینده مالی شرکت خود اعتماد ندارند و کمتر از یک سوم به مدیریت اعتماد دارد. فقط یک چهارم کارمندان از مافوق مستقیم خود “بسیار راضی” هستند. فقط یک سوم احساس می‌کنند به اندازه کافی حمایت می‌شوند. در پایان سال ۲۰۲۲، در مجموع ۱۵۰۰ کارمند ۱۸ ساله و بالاتر به‌ طور تصادفی در نظرسنجی شرکت مشاوره گالوپ انتخاب شدند.