بیش از یک میلیارد زن در جهان از سوءتغذیه، کاهش وزن، اختلال رشد و کم‌خونی رنج می‌برند. براساس گزارش سازمان ملل، تنها در ۱۲ کشور آسیب‌دیده ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار مادر باردار یا شیرده دچار فقر غذایی هستند. این کشورها شامل افغانستان، بورکینافاسو، چاد، اتیوپی، کنیا، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سودان و یمن می‌شوند. به گفته تاگزشاو، سوءتغذیه مادران عواقب خطرناکی در رشد و توانایی یادگیری کودکان در پی خواهد داشت. راسل، رییس یونیسف، می‌گوید: «تغذیه ناسالم و ناکافی زنان و دختران، نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشد. بدون اقدام فوری جامعه بین‌المللی، عواقب فقر غذایی برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند.»

مارس 7, 2023

فقر غذایی بیش از یک میلیارد زن در جهان

بیش از یک میلیارد زن در جهان از سوءتغذیه، کاهش وزن، اختلال رشد و کم‌خونی رنج می‌برند. براساس گزارش سازمان ملل، تنها در ۱۲ کشور آسیب‌دیده ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار مادر باردار یا شیرده دچار فقر غذایی هستند. این کشورها شامل افغانستان، بورکینافاسو، چاد، اتیوپی، کنیا، مالی، نیجر، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی، سودان و یمن می‌شوند. به گفته تاگزشاو، سوءتغذیه مادران عواقب خطرناکی در رشد و توانایی یادگیری کودکان در پی خواهد داشت. راسل، رییس یونیسف، می‌گوید: «تغذیه ناسالم و ناکافی زنان و دختران، نابرابری جنسیتی را تداوم می‌بخشد. بدون اقدام فوری جامعه بین‌المللی، عواقب فقر غذایی برای نسل‌های آینده باقی می‌ماند.»