سکویی برای سینمای زنان ایران. با شروع اولین فستیوال فیلم زنان ایرانی « سینمایی برای صلح» به پیشرفت‌ها در ایران اشاره دارد. بر علاوه، این فستیوال قصد دارد کیفیت بالای تولیدات سینمایی ایران را هم ثابت کند. به گزارش خبرگزاری ژورنال فرانکفورت،«سیامک پورشریف» که سالها است فستیوال فیلم برگزار می‌کند، بطور نمونه در کلن. اینک ولی این فرانکفورتی که ریشه ایرانی دارد،می‌خواهد به تظاهرات اخیر در ایران واکنش نشان دهد. به کمک و پشتیبانی بنیاد Heinrich Böll،شهرداری فرانکفورت و سینماهای محلی پورشریف قادر خواهد بود، ۴ فیلم و ۳ مستند که به کمک مجید برزگر انتخاب کرده را به نمایش بگذارد.مجید برزگر( کارگردان فیلم) در جریان اعتراضات زندانی شده بود.این فستیوال که از ۳۰ ماه مارس در انجمن فیلم هوخست (FilmForum Höchst) برگزارشده تا  ۵ ماه آوریل ادامه خواهد داشت. در کل نمایش ۱۲ اثر در این فستیوال، بینشی فریبنده از فرهنگ ایرانی و مقاومت روزمره مردم در زندگی که با آن دچار هستند را به مخاطب ارائه میکند.برای اطلاعات بیشترمستقیما به ویبسایت فستیوال مراجعه کنید.

مارس 31, 2023

فستیوال فیلم زنان ایرانی

سکویی برای سینمای زنان ایران. با شروع اولین فستیوال فیلم زنان ایرانی « سینمایی برای صلح» به پیشرفت‌ها در ایران اشاره دارد. بر علاوه، این فستیوال قصد دارد کیفیت بالای تولیدات سینمایی ایران را هم ثابت کند. به گزارش خبرگزاری ژورنال فرانکفورت،«سیامک پورشریف» که سالها است فستیوال فیلم برگزار می‌کند، بطور نمونه در کلن. اینک ولی این فرانکفورتی که ریشه ایرانی دارد،می‌خواهد به تظاهرات اخیر در ایران واکنش نشان دهد. به کمک و پشتیبانی بنیاد Heinrich Böll،شهرداری فرانکفورت و سینماهای محلی پورشریف قادر خواهد بود، ۴ فیلم و ۳ مستند که به کمک مجید برزگر انتخاب کرده را به نمایش بگذارد.مجید برزگر( کارگردان فیلم) در جریان اعتراضات زندانی شده بود.این فستیوال که از ۳۰ ماه مارس در انجمن فیلم هوخست (FilmForum Höchst) برگزارشده تا  ۵ ماه آوریل ادامه خواهد داشت. در کل نمایش ۱۲ اثر در این فستیوال، بینشی فریبنده از فرهنگ ایرانی و مقاومت روزمره مردم در زندگی که با آن دچار هستند را به مخاطب ارائه میکند.برای اطلاعات بیشترمستقیما به ویبسایت فستیوال مراجعه کنید.