پلیس هامبورگ گزارش داد مردی که قصد فروش کیف لوئی ویتون گران قیمتی را از طریق Eaby داشت در ایستگاه مترو هامبورگر اشتراسه مورد ضربات چاقو قرار گرفت. مهاجمان که با وعده خرید کالا او را به محل کشانده بودند به‌جای پول با چاقو به او حمله کرده و سپس فرار کردند. قربانی از ناحیه پشت دچار زخم شده اما جراحات وی سطحی بوده و زندگی اش به خطر نیفتاده است. بر اساس گزارش پلیس، سارقان هنوز دستگیر نشده‌اند، اما گفته می‌شود حداقل یکی از آنها مشخصات خود را در Ebay گذاشته است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

آوریل 2, 2024

فروش ناموفق در Ebay: سارقان به جای دادن پول، خریدار را زخمی کردند

پلیس هامبورگ گزارش داد مردی که قصد فروش کیف لوئی ویتون گران قیمتی را از طریق Eaby داشت در ایستگاه مترو هامبورگر اشتراسه مورد ضربات چاقو قرار گرفت. مهاجمان که با وعده خرید کالا او را به محل کشانده بودند به‌جای پول با چاقو به او حمله کرده و سپس فرار کردند. قربانی از ناحیه پشت دچار زخم شده اما جراحات وی سطحی بوده و زندگی اش به خطر نیفتاده است. بر اساس گزارش پلیس، سارقان هنوز دستگیر نشده‌اند، اما گفته می‌شود حداقل یکی از آنها مشخصات خود را در Ebay گذاشته است. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.