یک فروند هواپیمای لوفت هانزا دیروز در واشنگتن که از ایالات متحده آمریکا به سمت فرانکفورت در حرکت بود، فرود غیرمنتظره ای داشت. هسن شاو به نقل از سخنگو لوفت‌هانزا گزارش داده که ، افت ناگهانی ناشی از تلاطم بدون پدیده های جوی قابل مشاهده باعث چنین اتفاقات می‌شود. در اثر این نشست اضطراری مسافران اندکی مجروح شدند و کمک های اولیه توسط خدمه هواپیما به مسافران آسیب دیده ارائه شد. این فقط هواپیمای لوفت هانزا نبود که دیروز تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا خطوط هوایی دیگر نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرد.

مارس 2, 2023

فرود اضطراری دو هواپیما به دلیل تلاطم

یک فروند هواپیمای لوفت هانزا دیروز در واشنگتن که از ایالات متحده آمریکا به سمت فرانکفورت در حرکت بود، فرود غیرمنتظره ای داشت. هسن شاو به نقل از سخنگو لوفت‌هانزا گزارش داده که ، افت ناگهانی ناشی از تلاطم بدون پدیده های جوی قابل مشاهده باعث چنین اتفاقات می‌شود. در اثر این نشست اضطراری مسافران اندکی مجروح شدند و کمک های اولیه توسط خدمه هواپیما به مسافران آسیب دیده ارائه شد. این فقط هواپیمای لوفت هانزا نبود که دیروز تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا خطوط هوایی دیگر نیز وضعیت مشابهی را تجربه کرد.