برند مد Bershka، عضو گروه ایندیتکس، بزرگترین فروشگاه خود  را در فرانکفورت افتتاح می‌کند. این فروشگاه با چندین هزار متر مربع فضای فروش، پس از از دست دادن فروشگاه قبلی خود در MyZeil، راه حلی جدید برای ادامه فعالیت‌هایش پیدا کرده است. برشکا در طی دوازده سال گذشته نمایندگی داشته و حالا با افتتاح فروشگاه جدید، امیدوار است بازار جدیدی را به دست بیاورد. این فروشگاه که قرار است در ماه مه باز شود، با جستجوی پرسنل خود را آغاز کرده است.

مارس 26, 2024

فرصت‌های شغلی شرکت Bershka در فرانکفورت 

برند مد Bershka، عضو گروه ایندیتکس، بزرگترین فروشگاه خود  را در فرانکفورت افتتاح می‌کند. این فروشگاه با چندین هزار متر مربع فضای فروش، پس از از دست دادن فروشگاه قبلی خود در MyZeil، راه حلی جدید برای ادامه فعالیت‌هایش پیدا کرده است. برشکا در طی دوازده سال گذشته نمایندگی داشته و حالا با افتتاح فروشگاه جدید، امیدوار است بازار جدیدی را به دست بیاورد. این فروشگاه که قرار است در ماه مه باز شود، با جستجوی پرسنل خود را آغاز کرده است.