سخنرانی رئیس جمهور فدرال "فرانک والتر اشتاین مایر" در نمایشگاه کتاب لایپزیگ چندین بار توسط تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین قطع شد. این هفت فعال خواستار آتش بس در جنگ غزه شدند و اسرائیل را به نسل کشی متهم کردند. علاوه بر این، تحویل تسلیحات آلمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از همین رو، اشتاین مایر چندین بار سخنرانی‌اش متوقف شد. اشتاین مایر گفت: «شما پیام خود را گذاشتید، ما موافق نیستیم، اما شما را شنیدیم.» معترضان توسط نیروهای امنیتی به بیرون از سالن رانده شدند. اشتاین مایر در این باره گفت: «چشم‌انداز ساده‌ای در مورد این موضوع وجود ندارد. و نمی‌توان آن را در حاشیه و با چندین امضا انجام داد.» اشتاین مایر گفت که بسیار امیدوار است "مذاکرات درباره آزادی گروگان‌ها که اکنون به شدت در جریان است، موفقیت آمیز باشد" و منجر به آتش بس در غزه شود.

مارس 22, 2024

طرفداران فلسطین سخنرانی رئیس جمهور را قطع کردند

سخنرانی رئیس جمهور فدرال “فرانک والتر اشتاین مایر” در نمایشگاه کتاب لایپزیگ چندین بار توسط تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین قطع شد. این هفت فعال خواستار آتش بس در جنگ غزه شدند و اسرائیل را به نسل کشی متهم کردند. علاوه بر این، تحویل تسلیحات آلمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از همین رو، اشتاین مایر چندین بار سخنرانی‌اش متوقف شد. اشتاین مایر گفت: «شما پیام خود را گذاشتید، ما موافق نیستیم، اما شما را شنیدیم.» معترضان توسط نیروهای امنیتی به بیرون از سالن رانده شدند. اشتاین مایر در این باره گفت: «چشم‌انداز ساده‌ای در مورد این موضوع وجود ندارد. و نمی‌توان آن را در حاشیه و با چندین امضا انجام داد.» اشتاین مایر گفت که بسیار امیدوار است “مذاکرات درباره آزادی گروگان‌ها که اکنون به شدت در جریان است، موفقیت آمیز باشد” و منجر به آتش بس در غزه شود.