پلیس روز چهارشنبه در ویسبادن اعلام کرد، که یک مظنون ۴۷ ساله عصر سه شنبه به زور وارد یک ساختمان مسکونی شده و در آنجا پدرش را مورد ضرب و شتم قرار داده است. بنا بر گزارش فرانکفورترالگیماین، پلیس با هشدار ساکنان خانواده این مرد مهاجم را دستگیر کردند. گفته می‌شود، مرد ۸۵ ساله که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد. این پسر قرار بود روز چهارشنبه به ظن اقدام به قتل عمد نزد یک قاضی دادگاه حاضر شود.

آوریل 20, 2023

ضرب و شتم یک پیرمرد توسط پسر

پلیس روز چهارشنبه در ویسبادن اعلام کرد، که یک مظنون ۴۷ ساله عصر سه شنبه به زور وارد یک ساختمان مسکونی شده و در آنجا پدرش را مورد ضرب و شتم قرار داده است. بنا بر گزارش فرانکفورترالگیماین، پلیس با هشدار ساکنان خانواده این مرد مهاجم را دستگیر کردند. گفته می‌شود، مرد ۸۵ ساله که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد. این پسر قرار بود روز چهارشنبه به ظن اقدام به قتل عمد نزد یک قاضی دادگاه حاضر شود.