علی‌رغم محدودیت‌های صادراتی گسترده، دولت فدرال سال گذشته تحویل تسلیحات به عربستان سعودی را به مبلغ ۴۴.۲ میلیون یورو تصویب کرد. وزارت امور اقتصادی به درخواست سویم داگدلن، نماینده چپ‌ها، می‌گوید که در سال گذشته در مجموع ۴۸ مجوز برای عربستان سعودی صادر شده است. دولت فدرال سابق تا حد زیادی صادرات تسلیحات به این کشور را که با مشت آهنین اداره می شود، متوقف کرده بود. علت آن دخالت عربستان در جنگ یمن و قتل روزنامه نگار جمال خاشقجی در سرکنسولگری در استانبول در سال ۲۰۱۸ خوانده شده بود.
مارس 20, 2023

افزایش قابل توجه صادرات اسلحه به عربستان

علی‌رغم محدودیت‌های صادراتی گسترده، دولت فدرال سال گذشته تحویل تسلیحات به عربستان سعودی را به مبلغ ۴۴.۲ میلیون یورو تصویب کرد. وزارت امور اقتصادی به درخواست سویم داگدلن، نماینده چپ‌ها، می‌گوید که در سال گذشته در مجموع ۴۸ مجوز برای عربستان سعودی صادر شده است. دولت فدرال سابق تا حد زیادی صادرات تسلیحات به این کشور را که با مشت آهنین اداره می شود، متوقف کرده بود. علت آن دخالت عربستان در جنگ یمن و قتل روزنامه نگار جمال خاشقجی در سرکنسولگری در استانبول در سال ۲۰۱۸ خوانده شده بود.