در روستای کروف‌ دورف در منطقه گیسن، یک کامیون زباله در اوایل صبح سه شنبه (۳ ژانویه)، با دیواریک خانه رهایشی برخورد و یکتن را مجروح کرد. پایگاه خبری اوپی انلاین به نقل از رادیویی (FFH)، گزارش داده است، ظاهراً راننده کامیون ترمز دستی را فشار نداده با کامیون یکجا به دیوار خانه تصادف و در نهایت، بین کامیون و دیوار خانه گیر کرده بود. درهمین حال پلیس این اطلاعات را تایید نکرده، ولی  وقوع این حادثه و فرستادن یک زخمی  به بیمارستان را ، تایید نموده است.

ژانویه 3, 2023

شوک صبحگاهی – تصادف کامیون حمل زباله به دیوار خانه

در روستای کروف‌ دورف در منطقه گیسن، یک کامیون زباله در اوایل صبح سه شنبه (۳ ژانویه)، با دیواریک خانه رهایشی برخورد و یکتن را مجروح کرد. پایگاه خبری اوپی انلاین به نقل از رادیویی (FFH)، گزارش داده است، ظاهراً راننده کامیون ترمز دستی را فشار نداده با کامیون یکجا به دیوار خانه تصادف و در نهایت، بین کامیون و دیوار خانه گیر کرده بود. درهمین حال پلیس این اطلاعات را تایید نکرده، ولی  وقوع این حادثه و فرستادن یک زخمی  به بیمارستان را ، تایید نموده است.