صدراعظم شولتس در سفر دو روزه خود به هند خواستار مهاجرت بیشتر کارگران به آلمان شد. شولتس در جریان بازدید از کلان شهر فناوری بنگلور گفت که آلمان به کارگران ماهر در همه زمینه‌ها نیاز دارد. یکی از اولویت‌های دولت فدرال در سال جاری ایجاد شرایط قانونی برای ساده سازی صدور ویزا است. پیشینه سفر صدراعظم به هند نیز تمایل دولت برای کاهش وابستگی به چین است. هند مدتهاست که به عنوان یک جایگزین در نظر گرفته شده است. با این حال، شرکت‌های آلمانی از بوروکراسی شکایت دارند که سرمایه گذاری شرکت‌های آلمانی را در آنجا دشوار می‌کند. صدراعظم همچنین خواستار موضع گیری واضح هند در قبال جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین شده است. شولتس پس از دیدار با مودی نخست وزیر هند گفت "جنگ یک فاجعه بزرگ است زیرا روسیه اصل بین المللی عدم استفاده از زور برای جابجایی مرزها را نقض کرده است." در حالی که هند روابط نزدیکی با روسیه دارد. از زمان جنگ علیه اوکراین، هند واردات نفت نسبتا ارزان روسیه را افزایش داده است.

فوریه 27, 2023

شولتس خواهان مهاجرت بیشتر کارگران ماهر به آلمان است

صدراعظم شولتس در سفر دو روزه خود به هند خواستار مهاجرت بیشتر کارگران به آلمان شد. شولتس در جریان بازدید از کلان شهر فناوری بنگلور گفت که آلمان به کارگران ماهر در همه زمینه‌ها نیاز دارد. یکی از اولویت‌های دولت فدرال در سال جاری ایجاد شرایط قانونی برای ساده سازی صدور ویزا است. پیشینه سفر صدراعظم به هند نیز تمایل دولت برای کاهش وابستگی به چین است. هند مدتهاست که به عنوان یک جایگزین در نظر گرفته شده است. با این حال، شرکت‌های آلمانی از بوروکراسی شکایت دارند که سرمایه گذاری شرکت‌های آلمانی را در آنجا دشوار می‌کند. صدراعظم همچنین خواستار موضع گیری واضح هند در قبال جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین شده است. شولتس پس از دیدار با مودی نخست وزیر هند گفت “جنگ یک فاجعه بزرگ است زیرا روسیه اصل بین المللی عدم استفاده از زور برای جابجایی مرزها را نقض کرده است.” در حالی که هند روابط نزدیکی با روسیه دارد. از زمان جنگ علیه اوکراین، هند واردات نفت نسبتا ارزان روسیه را افزایش داده است.