شهروندان ۱۷۵ کشور مختلف در فرانکفورت زندگی می کنند!طبق گزارشی که روزنامه Frankfurter Allgemeine Zeitung بر اساس سوابق مرکز امور عمرانی منتشر کرده است، در حال حاضر ۱۷۵ ملیت در این شهر ثبت شده است. به این ترتیب جمعیت اکثر کشورهای جهان به استثنای ۲۰ کشور در این شهر حضور دارند. در میان این کشورها دو کشور اروپایی وجود دارد: واتیکان و سن مارینو که هیچ کدام در این شهر ساکن نیستند. بر اساس این داده‌ها، تعداد کل افراد دارای تابعیت خارجی در فرانکفورت در سال گذشته به حدود ۲۴۰۰۰۰ نفر رسید. ترک ها با بیش از ۲۴ هزار نفر بیشترین بخش را تشکیل می‌دهند و کروات ها با ۱۵۴۰۵ نفر در رتبه دوم قرار دارند. در رتبه‌های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب ساکنان ایتالیا، رومانی و لهستان هستند.
ژانویه 4, 2024

شهروندان ۱۷۵ کشور مختلف در فرانکفورت زندگی می‌کنند

شهروندان ۱۷۵ کشور مختلف در فرانکفورت زندگی می کنند!طبق گزارشی که روزنامه Frankfurter Allgemeine Zeitung بر اساس سوابق مرکز امور عمرانی منتشر کرده است، در حال حاضر ۱۷۵ ملیت در این شهر ثبت شده است. به این ترتیب جمعیت اکثر کشورهای جهان به استثنای ۲۰ کشور در این شهر حضور دارند. در میان این کشورها دو کشور اروپایی وجود دارد: واتیکان و سن مارینو که هیچ کدام در این شهر ساکن نیستند. بر اساس این داده‌ها، تعداد کل افراد دارای تابعیت خارجی در فرانکفورت در سال گذشته به حدود ۲۴۰۰۰۰ نفر رسید. ترک ها با بیش از ۲۴ هزار نفر بیشترین بخش را تشکیل می‌دهند و کروات ها با ۱۵۴۰۵ نفر در رتبه دوم قرار دارند. در رتبه‌های سوم، چهارم و پنجم به ترتیب ساکنان ایتالیا، رومانی و لهستان هستند.