یک کشتی متعلق به شرکت حمل و نقل کانتینری هامبورگ هاپاگ-لوید در دریای سرخ مورد اصابت گلوله قرار گرفت. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن مظنون به انجام این حمله هستند. به گفته هاپاگ-لوید، در این رویداد کسی آسیب ندیده است. سخنگوی این شرکت کشتیرانی به NDR گفت: کشتی "الجسره" متعلق به شرکت هاپاگ-لوید در حال حرکت در نزدیکی سواحل یمن بود که مورد حمله قرار گرفت. مشخص نیست که آیا این حمله خسارتی به کشتی وارد کرده است یا خیر. اما یک شرکت امنیتی بریتانیایی از سقوط یک کانتینر در آب خبر داده است. «الجسره» حدود ۳۷۰ متر طول و فضایی برای حدود ۱۵ هزار کانتینر دارد. این کشتی با پرچم لبنان حرکت می‌کرد. در هفته‌های اخیر چندین حمله به کشتی‌ها در سواحل یمن، از جمله به یک کشتی جنگی آمریکا صورت گرفته است. شورشیان حوثی در یمن اعلام کرده بودند که در همبستگی با سازمان تروریستی حماس، مسیر کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را مسدود خواهند کرد. این شبه‌نظامیان همچنان گفته بودند، تا زمانی که اسرائیل اجازه تحویل مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به نوار غزه را بدهد، به تمام کشتی‌هایی که به سمت بنادر اسرائیل می‌روند حمله خواهند کرد.

دسامبر 15, 2023

شلیک به کشتی باری هاپاگ-لوید در دریای سرخ

یک کشتی متعلق به شرکت حمل و نقل کانتینری هامبورگ هاپاگ-لوید در دریای سرخ مورد اصابت گلوله قرار گرفت. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن مظنون به انجام این حمله هستند. به گفته هاپاگ-لوید، در این رویداد کسی آسیب ندیده است. سخنگوی این شرکت کشتیرانی به NDR گفت: کشتی “الجسره” متعلق به شرکت هاپاگ-لوید در حال حرکت در نزدیکی سواحل یمن بود که مورد حمله قرار گرفت. مشخص نیست که آیا این حمله خسارتی به کشتی وارد کرده است یا خیر. اما یک شرکت امنیتی بریتانیایی از سقوط یک کانتینر در آب خبر داده است. «الجسره» حدود ۳۷۰ متر طول و فضایی برای حدود ۱۵ هزار کانتینر دارد. این کشتی با پرچم لبنان حرکت می‌کرد. در هفته‌های اخیر چندین حمله به کشتی‌ها در سواحل یمن، از جمله به یک کشتی جنگی آمریکا صورت گرفته است. شورشیان حوثی در یمن اعلام کرده بودند که در همبستگی با سازمان تروریستی حماس، مسیر کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را مسدود خواهند کرد. این شبه‌نظامیان همچنان گفته بودند، تا زمانی که اسرائیل اجازه تحویل مواد غذایی و تجهیزات پزشکی به نوار غزه را بدهد، به تمام کشتی‌هایی که به سمت بنادر اسرائیل می‌روند حمله خواهند کرد.