شرکت پستی (DHL)، برای عید پاک ۲۰۲۴، تحویل حدود ۹ میلیون بسته را در نظر گرفته است. مارک هیتش‌فلد، رئیس عملیاتی این شرکت، اعلام کرد: «ما تصور می‌کنیم که در این ایام (عید پاک) بسته‌های بیشتری را در سراسر کشور تحویل دهیم.» به گزارش سایت خبری فرانکفورت‌لایو، شرکت دی‌اچ‌ال در سال ۲۰۲۳ حدود ۸.۴ میلیون بسته را در آستانه عید پاک حمل کرد. گفته می‌شود که با رشد تجارت الکترونیک، مصرف‌کنندگان به صورت آنلاین سفارش می‌دهند، این باعث شده که عید پاک یکی از شلوغ‌ترین زمان‌های سال برای شرکت‌‌های پستی باشد.

مارس 26, 2024

شرکت پستی دی‌اچ‌ال انتظار دارد تا ۹ میلیون بسته را تحویل دهد

شرکت پستی (DHL)، برای عید پاک ۲۰۲۴، تحویل حدود ۹ میلیون بسته را در نظر گرفته است. مارک هیتش‌فلد، رئیس عملیاتی این شرکت، اعلام کرد: «ما تصور می‌کنیم که در این ایام (عید پاک) بسته‌های بیشتری را در سراسر کشور تحویل دهیم.» به گزارش سایت خبری فرانکفورت‌لایو، شرکت دی‌اچ‌ال در سال ۲۰۲۳ حدود ۸.۴ میلیون بسته را در آستانه عید پاک حمل کرد. گفته می‌شود که با رشد تجارت الکترونیک، مصرف‌کنندگان به صورت آنلاین سفارش می‌دهند، این باعث شده که عید پاک یکی از شلوغ‌ترین زمان‌های سال برای شرکت‌‌های پستی باشد.