امسال نیز شبیه همه سال‌ها (Dippemess) فرانکفورت در منطقه زیبای «بورنهایم» شروع شده و هر بعد‌از‌ظهر، نورهای‌رنگی و سرگرمی‌های فراوان و صدای خنده و شادی مردم طنین انداز خواهد شد. این جشن تا ۱۴ ماه آوریل/ اپریل در منطقه Ratsweg پذیرای شهروندان خواهد بود. آغاز به کار این جشن، امروز ساعت ۶ عصر توسط شهردار عمومی فرانکفورت، مایک یوزف (SPD) صورت خواهد گرفت.

مارس 22, 2024

شروع «دیپ مِس» و سرگرمی‌های هیجان انگیزش در فرانکفورت

امسال نیز شبیه همه سال‌ها (Dippemess) فرانکفورت در منطقه زیبای «بورنهایم» شروع شده و هر بعد‌از‌ظهر، نورهای‌رنگی و سرگرمی‌های فراوان و صدای خنده و شادی مردم طنین انداز خواهد شد. این جشن تا ۱۴ ماه آوریل/ اپریل در منطقه Ratsweg پذیرای شهروندان خواهد بود. آغاز به کار این جشن، امروز ساعت ۶ عصر توسط شهردار عمومی فرانکفورت، مایک یوزف (SPD) صورت خواهد گرفت.